Brněnští vědci se v Antarktidě činí

BRNO - Jsou to dva týdny, co z Brna dorazila vědecká expedice na stanici J. G. Mendela na ostrov Jamese Rosse v Antarktidě. Provozuje ji tam brněnská Masarykova univerzita.

Podrobnosti k tomu prozradil vedoucí expedice Daniel Nývlt:

Cesta z Punta Arenas v jižním Chile proběhla letecky na ostrov krále Jiřího na Jižních Shetlandách, kde jsme tři dny pobyli na čínské stanici „Great Wall“ a mohli jsme využít čínské pohostinnosti a také představit Český vědecký antarktický program. V zátoce Fildes jsme se nalodili na palubu chilské vojenské lodě AP-41 Aquiles, která po dvou dnech operací na dalších ostrovech Jižních Shetland zamířila do průlivu Antarctic, za jehož cípem pak 15. ledna proběhl výsadek pomocí palubního vrtulníku na stanici J. G. Mendela. Vlastní stanice přečkala poslední zimu ve skvělém stavu a nebyly zjištěny žádné škody. Po zprovoznění systémů započaly vědecké týmy svoje práce již 17. ledna. Za první dva týdny proběhly tři terénní kempy – v Solorina Valley zaměřený na botaniku a rostlinnou fyziologii a studium svahových deformací a odběr vzorků pro datování těchto událostí; před ledovcem Alpha ke sběru mikrobiologických a limnologických vzorků a paleontologický výzkum křídových bezobratlých; a konečně tradiční kemp u jezera Monolith, který se zaměřil na sběr dat o roční bilanci hmoty dlouhodobě monitorovaných ledovců, servis meteorologických stanic a studium dřívějších změn místních ledovců a sběru vzorků pro expoziční datování. V docházkové vzdálenosti od stanice probíhají odběry vzorků mikrobiologického, rostlinně fyziologického, geomorfologického a paleontologického týmu, stejně tak jako stahování dat z dlouhodobých monitoringů atmosféry, půdy, toků a jezer a servis měřicích senzorů. Mikrobiologický výzkum je zaměřen především na průkaz půdních bakterií s antimikrobiálním účinkem. I v následujících týdnech jsou plánovány další kempy, nejen u jezera Monolith, a pokud počasí a plavební podmínky v průlivu prince Gustava dovolí, tak i cesty na okolní ostrovy a Antarktický poloostrov pro vzorkování a stažení dat a údržbu instalovaných senzorů.

Počasí zatím terénní práci přeje, teploty jsou přes den většinou mírně nad nulou a ani vítr nebývá příliš silný, i když již proběhla jedna dvoudenní sněhová vánice, kdy rychlost větru dosahovala 70 km/h a sníh napadlý první den se druhý den přefoukával, až ho většina zmizela v moři nebo vyplnila úzká údolí. Slunečné počasí napomáhá k dostatečnému zásobování stanice elektrickou energií z fotovoltaických panelů. I v letošním roce je tak nadpoloviční většina energie potřebné k fungování stanice J. G. Mendela vyrobena z obnovitelných zdrojů. Průběžně probíhá testování výrobků českých výrobců, kteří chtějí získat certifikát Testováno v Antarktidě vydávaný Centrem pro transfer technologií Masarykovy univerzity. Výrobky zatím zvládají antarktické podmínky a dobře slouží jednotlivých uživatelům. 

(niv)